Każdemu przedsiębiorcy może przytrafić się kryzys, powodujący opóźnienia lub uniemożliwiający regulowanie należności wobec wierzycieli. 

Często zarówno dla wierzycieli, jak i dla samego dłużnika najlepszym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacyjnego, aby uchronić się przed dalszymi konsekwencjami niewypłacalności dłużnika (np. znacznymi kosztami egzekucji komorniczych - syngularnych, nieproporcjonalnym i wybiórczym zaspokajaniem wierzycieli, nieustannym powiększaniem zadłużenia w wyniku naliczania odsetek ustawowych).

Wniosek o ogłoszenie upadłości, może okazać się również najtańszym i najsprawniejszym narzędziem do odzyskania majątku dłużnika, który np. w wyniku wyzbywania się majątku czy ucieczki przed wierzycielami, przeniósł własność wartościowych jego składników na osoby trzecie.

Kancelaria ADMS oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze praktyki. 

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • reprezentację w toku postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
  • reprezentację w toku postępowania upadłościowego z likwidacją majątku dłużnika;
  • wszczęcie i prowadzenie postępowania naprawczego;
  • negocjacje z wierzycielami lub dłużnikiem;
  • doradztwo prawne w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji.

Designed by REAKTIA Wszelkie prawa zastrzeżone. Jan Kobiałka - projektowanie stron internetowych Wrocław