Kancelaria ADMS oferuje Klientom indywidualną kompleksową obsługę z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkaniowego i lokatorskiego. Do najczęstszych spraw tego typu należą przede wszystkim sprawy:

  • o uchylenie uchwały spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
  • przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu;
  • o eksmisję;
  • o odszkodowanie za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
  • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Jeśli jedna z tych spraw dotyczy Ciebie – skontaktuj się z nami!

Designed by REAKTIA Wszelkie prawa zastrzeżone. Jan Kobiałka - projektowanie stron internetowych Wrocław