W codziennym życiu każdy człowiek zawiera niekiedy nawet kilka umów dziennie. Zarówno zakup warzyw na targu, jak i zakup samochodu odbywa się bowiem na mocy umowy sprzedaży, choć waga tych umów jest zupełnie inna. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez jedną ze stron może dojść również do sporu, który dzięki dobrze skonstruowanej umowie może uchronić drugą stronę przed poważnymi konsekwencjami.

Kancelaria ADMS proponuje swoim klientom indywidualnym usługi prawne z zakresu:

 • tworzenia umów;
 • analizy umów;
 • doradztwa prawnego przy wypowiadaniu lub odstępowaniu od umowy;
 • prowadzenia sporów wynikłych z naruszenia warunków umowy.

Do najczęściej występujących rodzajów umów zaliczyć należy:

 • umowę sprzedaży
 • umowę najmu
 • umowę o dzieło
 • umowę zlecenia
 • umowę deweloperska
 • umowę o roboty budowlane
 • umowę rachunku bankowego
 • umowę komisu
 • umowę spółki
 • umowę ubezpieczenia

Kancelaria ADMS oferuje również usługi opiniowania i tworzenia umów nienazwanych, które nie zostały wymienione w Kodeksie cywilnym. 

Prawo spadkowe reguluje m.in. kwestie związane z objęciem majątku zmarłego po jego śmierci oraz zasady jego dziedziczenia. Z uwagi na charakter tej dziedziny prawa, niemal każdy człowiek będzie miał w swoim życiu styczność z prawem spadkowym. Sprawy spadkowe charakteryzują się niekiedy wysokim stopniem skomplikowania, przez co fachowa pomoc specjalisty może okazać się nieoceniona.

Kancelaria ADMS specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Do najczęstszych tego rodzaju należą sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza;
 • o odrzucenie spadku;
 • o dział spadku;
 • o zachowek;
 • o unieważnienie testamentu;
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Jeżeli któraś z tych spraw dotyczy Cię osobiście – pomożemy Ci w jej pozytywnym rozwiązaniu.

 

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie. Pomiędzy krewnymi, powinowatymi i małżonkami dochodzi niekiedy do sporu, który może zostać rozwiązany jedynie na drodze prawnej. 

Wszelakie spory wynikłe na gruncie prawa rodzinnego wymagają od prawnika zarówno specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, jak również zrozumienia potrzeb Klienta. Kancelaria ADMS zapewnia swoim Klientom fachową obsługę spraw rodzinnych.

 Do spraw z kategorii prawa rodzinnego zaliczyć należy w szczególności sprawy z zakresu:

 • rozwodów i separacji
 • podziału majątku
 • alimentów
 • władzy rodzicielskiej
 • adopcji
 • opieki i kurateli
 • ubezwłasnowolnienia

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

 

Kancelaria ADMS oferuje Klientom indywidualną kompleksową obsługę z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkaniowego i lokatorskiego. Do najczęstszych spraw tego typu należą przede wszystkim sprawy:

 • o uchylenie uchwały spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu;
 • o eksmisję;
 • o odszkodowanie za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
 • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Jeśli jedna z tych spraw dotyczy Ciebie – skontaktuj się z nami!

Niekiedy w relacjach pracodawca – pracownik pojawia się konflikt, który może zostać rozwiązany tylko na drodze prawnej. Do najczęstszych przypadków należą spory wynikłe z rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, opóźnień w zapłacie wynagrodzenia, stosowania mobbingu i dyskryminacji.

Kancelaria ADMS specjalizuje się w sporach z zakresu prawa pracy. W ramach praktyki w tym  obszarze zajmujemy się reprezentacją pracowników w sporach z pracodawcami w sporach z tytułu:

 • rozwiązania umowy o pracę
 • zapłaty wynagrodzenia
 • ustalenia stosunku pracy
 • wydania lub sprostowania świadectwa pracy
 • wypadku przy pracy lub choroby zawodową
 • mobbingu i dyskryminacji w pracy
 • odpowiedzialności pracownika za szkodę

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

 

Designed by REAKTIA Wszelkie prawa zastrzeżone. Jan Kobiałka - projektowanie stron internetowych Wrocław